Home / Bibelemner / Dåp

Dåp

Dåp er en handling som står i nær tilknytning til tro på evangeliet. Det står i Bibelen, Markus 16,15-16. ”Og han sa til dem: ”Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt”.”

Da en folkemengde overgav seg til Gud ved pinse, hva sa Peter at de skulle gjøre? Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 2,38. ”Peter svarte dem: ”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.”

Hva står dåpen for? Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 22,16. ”Hvorfor nøler du? Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn.”

Hvor mange forskjellige typer dåp er det snakk om i Bibelen? Det står i Bibelen, Efeserne 4,5. ”Én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.”

Hvordan beskrives denne ene dåpen? Det står i Bibelen, Romerne 6,1-4. ”Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større? Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.”

Hva skjedde da Jesus ble døpt? Det står i Bibelen, Matteus 3,16-17. ”Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i”.”

I hvilket navn skal troende bli døpt? Det står i Bibelen, Matteus 28,19. ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.”

Hvor og hvordan døpte Filip den nyomvendte etiopiske hoffmannen? Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 8,36-39. ”Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: ”Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?” Filip svarte: ”Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.” Da sa han: ”Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.” Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.”

Hvilke betingelser må oppfylles før man kan bli døpt? Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 8,12. ”Men nå trodde de Filip som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, og de lot seg døpe, både menn og kvinner.”