Dop

Vilken ritual är nära förenad med tro på evangeliet? Bibeln säger i Markusevangeliet 16:15-16” Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd."”

När människor blev omvända på pingstdagen, vad sade Petrus att de skulle göra? Bibeln säger i Apostlagärningarna 2:38” Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder.”

Vad står dopet för? Bibeln säger i Apostlagärningarna 22:16” Tveka inte! Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder.”

Hur många olika dop undervisar Skriften om? Bibeln säger i Efesierbrevet 4:5 ”En är Herren, en är tron, ett är dopet.”

Hur går ett sådant dop till? Bibeln säger i Romarbrevet 6:2-5 ...Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

Vad hände när Jesus döptes? Bibeln säger i Matteusevangeliet 3:16-17 ”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: "Detta är min älskade son, han är min utvalde."”

I vems namn ska de troende döpas? Bibeln säger i Matteusevangeliet 28:19-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Var och hur döpte Filippos den omvände hovmannen? Bibeln säger i Apostlagärningarna 8:36-39” När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: "Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?" Han lät vagnen stanna, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer: han fortsatte sin resa, fylld av glädje.”

Vilka är de nödvändiga förutsättningarna för dop? Bibeln säger i Apostlagärningarna 8:12  Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.