Διακυβέρνηση

Εκείνοι που έχουν εξουσία είναι τελικά υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν καθίσει επάνω στο θρόνο της βασιλείας του, θα γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού του νόμου, σε βιβλίο, από εκείνο που είναι μπροστά στους ιερείς τους Λευίτες· κι αυτό θα είναι κοντά του και θα διαβάζει μέσα σ’ αυτό όλες τις ημέρες της ζωής του· για να μάθει να φοβάται τον Κύριο τον Θεό του, να τηρεί όλα τα λόγια αυτού του νόμου και τα διατάγματα αυτά, ώστε να τα εκτελεί." (Δευτερονόμιο 17: 18 - 19)

Εκείνοι που έχουν εξουσία είναι υπεύθυνοι για την επιλογή καλών ηγετών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα καταστήσεις κριτές και άρχοντες για τον εαυτό σου σε όλες τις πόλεις σου, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, σύμφωνα με τις φυλές σου· και θα κρίνουν τον λαό με δίκαιη κρίση. Δεν θα διαστρέψεις την κρίση· δεν θα αποβλέπεις σε πρόσωπο, ούτε θα παίρνεις δώρο· επειδή το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαφθείρει τα λόγια των δικαίων." (Δευτερονόμιο 16: 18 - 19)

Πρέπει να υπακούμε στις κυβερνητικές αρχές που ο Θεός έχει τοποθετήσει στην εξουσία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες· επειδή δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό· και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό. Ώστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στη διαταγή του Θεού· κι αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη. Επειδή οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις, όμως, να μην φοβάσαι την εξουσία; Κάνε το καλό και θα έχεις έπαινο από αυτήν· επειδή ο άρχοντας είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για τον καλό. Αν, όμως, κάνεις το κακό, να φοβάσαι· για τον λόγο ότι δεν φοράει μάταια την μάχαιρα· επειδή είναι υπηρέτης του Θεού, εκδικητής, για να εκτελεί την οργή ενάντια σ’ εκείνον που κάνει το κακό. " (Προς Ρωμαίους 13: 1 - 4)

Οι πιστοί πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Υπενθύμιζε σ’ αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο…" (Επιστολή προς Τίτο 3:1)

Μερικές φορές η υπακοή στο Θεό και το νόμο του Θεού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανυπακοή στις κοσμικές εξουσίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον, παρά στους ανθρώπους." (Πράξεις 5: 29)

Ο Ιησούς έδωσε ένα παράδειγμα υπακοής σχετικά με την απόδοση των φόρων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όμως, για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στην θάλασσα και ρίξε ένα αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα ανέβει κι ανοίγοντας το στόμα του, θα βρεις έναν στατήρα· εκείνον, αφού τον πάρεις, δώσε τον σ’ αυτούς για μένα και για σένα." (Ματθαίος 17: 27)

Οι Χριστιανοί πρέπει πρόθυμα να αποδίδουν τους φόρους τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό πρέπει να υποτάσσεστε, όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για την συνείδηση. Επειδή γι’ αυτό πληρώνετε και φόρους· δεδομένου ότι είναι υπηρέτες του Θεού, καθώς ενασχολούνται ειδικά με αυτό. Αποδώστε, λοιπόν, σε όλους εκείνα που οφείλετε: Σε όποιον οφείλετε τον φόρο, τον φόρο· σε όποιον οφείλετε τον δασμό, τον δασμό· σε όποιον οφείλετε τον φόβο, τον φόβο· σε όποιον οφείλετε την τιμή, την τιμή." (Επιστολή προς Ρωμαίους 13: 5 - 7)