Home / Bibel ämnen / Regering/Auktoritet

Regering/Auktoritet

De makthavande är slutligen ansvariga inför Gud. Bibeln säger i 5 Moseboken      17:18-19   När kungen har bestigit tronen skall han låta göra en avskrift av denna lag, den lag som de levitiska prästerna har hand om. Han skall ha den hos sig och läsa i den så länge han lever, så att han lär sig att frukta Herren, sin Gud, och troget följer allt som står i denna lag, alla dessa stadgar.

De makthavande är ansvariga för valet av goda ledare. Bibeln säger i 5 Moseboken 16:18-19   Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt.

Vi skall lyda regering och överhet som Gud har insatt. Bibeln säger i Romarbrevet 13:1-4   Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.”

De troende borde samarbeta med myndigheterna närhelst det är möjligt. Bibeln säger i Titusbrevet 3:1   Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott.

Ibland måste lydnad för Gud och hans lag komma före lydnad för jordiska makter. Bibeln säger i Apostlagärningarna 5:29   ... Man måste lyda Gud mer än människor.”

Jesus var själv ett exempel på en god medborgare genom att betala skatt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 17:27   Men för att ingen skall stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig.”

Kristna bör villigt betala sina skatter. Bibeln säger i Romarbrevet 13:5-7   Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...