Home / Bibelemner / Statsapparatet

Statsapparatet

Mennesker som har makt står ansvarlige overfor Gud for det de gjør. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 17,18-19. ”Når han setter seg på tronen, skal han få en avskrift av denne loven fra levittprestene; den skal være skrevet i en bokrull. Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, så han kan lære å frykte Herren sin Gud. Han skal akte på alle bud og forskrifter i denne loven og leve etter dem.”

De som har makten i et land har ansvar for å innsette gode ledere. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 16,18-19. ”Du skal innsette dommere og tilsynsmenn for dine stammer i alle de byene Herren din Gud gir deg, og de skal dømme folket med lov og rett. Du skal ikke fordreie retten. Gjør ikke forskjell på folk og ta ikke imot bestikkelser. For bestikkelser gjør vise menn blinde og skader saken for den som har rett.”

Vi bør følge påbudene fra myndighetene. Det står i Bibelen, Romerne 13,1-4. ”Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom. De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. Styremaktene er en Guds tjener, til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo ikke for ingen ting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.”

Guds tjenere bør samarbeide med maktapparatet i den grad det er mulig. Det står i Bibelen, Titus 3,1. ”Du skal minne dem om å underordne seg under styremaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.”

Noen ganger kan vår lojalitet overfor Gud og hans lov føre til at vi ikke kan overholde bestemmelsene fra verdslige makter. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,29. ”Men Peter og de andre apostlene svarte: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker”.”

Jesus viste at han var en lojal borger ved at han betalte skatt. Det står i Bibelen, Matteus 17,27. ”Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre! Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en stater. Den skal du gi som skatt for meg og deg”.”

Kristne bør betale skatt med glede. Det står i Bibelen, Romerne 13,5-7. ”Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Dere betaler jo også skatt. Og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære.”