Ευκαιρίες

Οι ευκαιρίες να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο με άλλους μας δίνονται από το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…διαμέσου του ευαγγελίου, του οποίο εγώ έγινα υπηρέτης, σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού, που δόθηκε σε μένα, κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, τον πλέον ελάχιστο από όλους τους αγίους, δόθηκε αυτή η χάρη, να ευαγγελίσω ανάμεσα στα έθνη τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού." (Επιστολή προς Εφεσίους 3: 6 - 8)

Οι ευκαιρίες να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο μπορούν να προκύψουν από δυσκολίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και οι περισσότεροι των αδελφών εν Κυρίω, καθώς πείστηκαν στα δεσμά μου, τολμούν περισσότερο άφοβα να κηρύττουν τον λόγο." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 1: 14)