Home / Bibel ämnen / Möjligheter

Möjligheter

Möjligheten att dela med oss av det glada budskapet, är en Guds gåva. Bibeln säger i Efesierbrevet 3:7   Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka.”

Svårigheter kan ge oss stora möjligheter att sprida evangeliet. Bibeln säger i Filipperbrevet 1:14  och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...