Home / Bibel ämnen / Möjligheter

Möjligheter

Möjligheten att dela med oss av det glada budskapet, är en Guds gåva. Bibeln säger i Efesierbrevet 3:7   Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka.”

Svårigheter kan ge oss stora möjligheter att sprida evangeliet. Bibeln säger i Filipperbrevet 1:14  och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.