Home / Bibelemner / Anledninger

Anledninger

Gud gir oss stadig nye anledninger til å fortelle andre om evangeliet. Det står i Bibelen, Efeserne 3,7. ”Og jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og gav meg sin nådegave.”

Noen ganger kan vanskelige opplevelser gi oss anledning til å fortelle andre om frelsen i Jesus Kristus. Filipperne 1,14. ”De fleste av brødrene har gjennom mitt fangenskap fått en slik tillit til Herren at de enda mer uredd enn før våger å forkynne Guds ord.”