Κριτική

Πρέπει να κρίνουμε τους άλλους με βάση τα πρότυπα της δικαιοσύνης του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα τον κάνει οξυδερκή στον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θα κρίνει σύμφωνα με τη θεωρία των ματιών του ούτε θα ελέγχει σύμφωνα με την ακρόαση των αυτιών του, αλλά θα κρίνει τους φτωχούς με δικαιοσύνη και θα υπερασπίζεται τους ταπεινούς της γης με ευθύτητα και θα πατάξει τη γη με τη ράβδο του στόματός του κι με την πνοή των χειλιών του θα θανατώνει τον ασεβή. Και η ζώνη της οσφύος του θα είναι δικαιοσύνη και η ζώνη των πλευρών του πίστη." (Ησαΐας 11: 35)

Όταν κρίνεις τους άλλους, θα κριθείς και εσύ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη κρίνετε για να μη κριθείτε· επειδή, με όποια κρίση κρίνετε, θα κριθείτε· και με όποιο μέτρο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας." (Ματθαίος 7: 1,2)

Η κρίση είναι απαραίτητη όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αμαρτία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…επειδή τι με μέλει να κρίνω και τους έξω; Δεν κρίνετε εσείς τους μέσα; Όσο για τους έξω θα τους κρίνει ο Θεός. Γι’ αυτό βγάλτε τον κακό από ανάμεσά σας." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 5:12)