Home / Subiecte biblice / Judecând

Judecând

Trebuie să judecăm pe alţii prin standardele lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 11:3-5. “Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia brâul mijlocului Său.”

Judecatea cu care judeci pe alţii se va întoarce asupra ta.

Este scris în Biblie: Matei 7:1-2. “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.”

Judecata este necesară când se confruntă păcatul.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 5:12. “Nu e treaba noastră să-i judecăm pe cei din afara bisericii. În schimb, hotărât lucru, trebuie să-i judecăm şi să-i scuturăm zdravăn pe cei care sunt membrii bisericii şi care păcătuiesc în acest fel”(NT pe înţelesul tuturor).