Home / Bibelemner / Fordømmelse

Fordømmelse

Vi må behandle andre med rettferdighet, etter Guds standard. Det står i Bibelen, Jesaja 11,3-5. ”Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper. Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene.”

Vær forsiktig med å dømme andre – din dom kan få tilbakevendende virkning. Det står i Bibelen, Matteus 7,1-2. ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.”

Vi skal likevel ikke unngå å fordømme urettferdighet. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 5,12.13. ”Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!”