Home / Bibel ämnen / Döma

Döma

Vi måste bedöma andra efter Guds rättvisa mått. Bibeln säger i Jesaja 11:2-4  Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet. ...

Hur du dömer andra slår tillbaka på dig själv. Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:1-2 Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Att döma kan vara passande när man konfronterar synd. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 5:12-13  De utomstående är det väl min sak att döma? Själva dömer ni ju bara inom er egen krets. De utomstående skall Gud döma. 'Gör er av med den som är ond.'

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...