Μαρτυρία

Εάν έχουμε βιώσει το Ευαγγέλιο σαν Καλή Είδηση, δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Η Αγία Γραφή λέει: “Τότε είπαν αναμεταξύ τους: εμείς δεν κάνουμε καλά· αυτή η ημέρα είναι ημέρα καλών αγγελιών, και αν εμείς σιωπούμε...” (Β’ Βασιλέων 7:9)

Ο Ιησούς μας έχει δώσει εντολή που μας παροτρύνει να δώσουμε μαρτυρία. Η Αγία Γραφή λέει: “Ο Ιησούς τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό κι επάνω στη γη. Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του γιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και να, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα.” (Ματθαίον 28:18-20)

Εμείς, οι Χριστιανοί, σήμερα, αν και δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, μπορούμε να μαρτυρούμε την πίστη μας στη δύναμη του Χριστού μέσα από τη ζωή μας. Η Αγία Γραφή λέει: “Θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα· και θα είστε μάρτυρες σε μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και μέχρι το τελευταίο άκρο τής γης.” (Πράξεις 1:8)