Home / Bibel ämnen / Vittna

Vittna

Om vi har upplevt evangelium (som betyder goda nyheter), kan vi inte hålla det för oss själva. Bibeln säger i 2 Kungaboken 7:9   Men då sade de till varandra: ”Det här är inte rätt. Här har vi stora nyheter, och så behåller vi dem för oss själva! Om vi väntar till i morgon bitti drar vi skuld över oss. Kom, så går vi till kungens palats och berättar det.”

Jesus uppmanar oss att vittna. Bibeln säger i Matteusevangeliet 28:18-20   Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Kristus vill att vi skall vara trosvittnen om hans kraft i våra liv. Bibeln säger i Apostlagärningarna 1:8   Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.