Home / Bibelemner / Vitnetjeneste

Vitnetjeneste

Når vi selv har fått oppleve de gode nyhetene i Bibelen, er det umulig for oss ikke å fortelle andre om det. Det står i Bibelen, 2. Kongebok 7,9. ”Men så sa de til hverandre: ”Det er ikke rett det vi gjør nå. Dette er dagen da vi kan bringe gledesbud. Hvis vi tier og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, nå går vi og forteller dette i kongens slott!”

Jesus ber oss være hans vitner. Det står i Bibelen, Mattus 28,18-20. ”Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Kristne som lever i dag er ikke øyenvitner til Bibelens hendelser, men de er trosvitner for Kristi makt i deres liv. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 1,8. ”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.”