Martori

Dacă am experimentat Evanghelia ca Veste Bună, nu o vom putea ţine numai pentru noi.

Este scris în Biblie: 2Împăraţi 7:9. “Apoi, şi-au zis unul altuia: “Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea şi dacă vom aştepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiţi. Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei împăratului.”

Porunca lui Isus ne constrînge să mărturisim.

Este scris în Biblie: Matei 28:18-20. “El a zis ucenicilor: “Toată puterea Mi S-a dat, în cer şi pe pământ. Deaceea, mergeţi şi faceţi ucenici în rândul tuturor popoarelor, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Învăţaţi aceşti ucenici noi să respecte toate poruncile pe care vi le-am dat vouă; şi fiţi siguri de acest fapt: că sunt cu voi în totdeauna, până la sfârşitul veacului” (NT pe înţelesul tuturor).

Astăzi creştinii nu sunt martori oculari, dar noi suntem prin credinţă martori ai puterii lui Hristos în viaţa noastră.

Este scris în Biblie: Fapte 1:8. “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria şi până la margenile pământului.