Home / Piibli teemad / Loomine ja evolutsioon

Loomine ja evolutsioon

Mida on Piiblis õpetatud loomise kohta? Jumal on Looja. Piiblis on kirjutatud: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa.“ (1. Moosese 1:1)

Paljud kahtlevad selles, et on Looja. Piiblis on kirjutatud: „Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale.” Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna jõul.“ (Peetruse 2. kiri 3:3-5)

Paljud peidavad tõde, et Jumal lõi maa. Piiblis on kirjutatud: „Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais, sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada.“ (Pauluse kiri roomlastele 1:18-20)

Jumal ilmutab end läbi loodu. Piiblis on kirjutatud: „Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd.“ (Psalm 19:2)

Jumal rääkis ja maailmad tekkisid. Piiblis on kirjutatud: „Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile.“ (Psalm 33:6,9)

Jumal lõi maailma kuue päevaga. Piiblis on kirjutatud: „Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.“ (2. Moosese 20:11)

Kelle läbi Jumal kõik asjad lõi? Piiblis on kirjutatud: „Tema [Jumala Poja] läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.“ (Pauluse kiri koloslastele 1:16) ja „Kõik on tekkinud tema [Jumala Poja] läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.“ (Johannese evangeelium 1:3)

Miks Jumal maa lõi? Piiblis on kirjutatud: „Nõnda ütleb Issand, taevaste Looja, tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja; tema, selle rajaja, ei ole loonud seda tühjaks, vaid on valmistanud selle, et seal elataks: Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole.“ (Jesaja 45:18)

Esita eestpalvesoov
Kas Sul on palvesoov? Esita oma soov ja meie palvemeeskond palvetab Sinu eest.