Home / Bibelemner / Skapelsen - hvor har jeg mitt opphav?

Skapelsen - hvor har jeg mitt opphav?

Hva lærer Bibelen om skapelsen? Vi ble til ved at Gud skapte oss. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 1,1. ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.”

Gud åpenbarer seg selv gjennom sitt skaperverk. Det står i Bibelen, Salmene 19,2. ”Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk.”

Skapelsen viser oss Guds eksistens og vårt ansvar. Det står i Bibelen, Romerne 1,20. ”For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.”

Gud skapte ved å tale. Det står i Bibelen, Salmene 33,6.9. ”Himmelen ble skapt ved Herrens ord, hele dens hær ved et pust fra hans munn. Han talte, og det skjedde, han bød, og det stod der.”

Gud skapte verden på seks bokstavelige dager. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,11. ”For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.”

Var noen andre med på skapelsen enn Gud? Det står i Bibelen, Kolosserne 1,16. ”For i ham [Sønnen] er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter - alt er skapt ved ham og til ham.” Johannes 1,3. ”Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.”

Hva var Guds hensikt med å skape verden? Det står i Bibelen, Jesaja 45,18. ”Ja, så sier Herren, himmelens skaper, han, den eneste Gud, som skapte jorden og formet den og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den slik at folk kunne bo der: Jeg er Herren, det er ingen annen.”

Hvem skapte Gud til å befolke den nye jorden? Det står i Bibelen, 1. Mosebok 2,7.21.22. ”Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning… Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenent Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham.”

Mennesket ble skapt etter noens ”bilde.” I hvem sitt bilde ble mennesket skapt? Det står i Bibelen, 1. Mosebok 1,27. ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.”

Hvilken stilling gav Gud mennesket på jorden? Det står i Bibelen, 1. Mosebok 1,26. ”Da sa Gud: ”La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden”.” I Salmene 8,4-7 står det, ”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter.”