Home / Bibel ämnen / Skapelse/ Hur blev jag till?

Skapelse/ Hur blev jag till?

Vad säger bibeln om skapelsen? Gud är Skaparen. Bibeln säger i 1 Moseboken 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Gud uppenbarar sig genom skapelsen. Bibeln säger i Psalm 19:2   Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Skapelsen visar på Guds existens och även vårt ansvar. Bibeln säger i Romarbrevet 1:20   Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem;

Gud talade, och världen blev till. Bibeln säger i Psalm 33:6,9   Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning.   Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Gud skapade världen på sex bokstavliga dagar. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Genom vem skapade Gud allt? Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:16   ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Johannesevangeliet 1:1-3 säger:  I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

Vad var Guds avsikt med att skapa jorden? Bibeln säger i Jesaja 45:18   Så säger Herren, han som skapat himlen - han är Gud - han som format och frambragt jorden - han gav den en fast grund - han skapade den inte till att ligga tom utan gjorde den till att vara bebodd: Jag är Herren, ingen annan finns.

Hur skapade Gud människan? Bibeln säger i 1 Moseboken 2:7, 21, 22    då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.   Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen.

Efter vilken avbild skapades människan? Bibeln säger i 1 Moseboken 1:27   Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Vilken ställning gav Gud människan? Bibeln säger i 1 Moseboken 1:26   Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”  Psalm 8:4-7 säger:  När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter:

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.