Home / Bibelemner / Kosthold

Kosthold

Hva slags kosthold ble menneskene opprinnelig anbefalt? Frukt, korn, nøtter, og belgfrukter. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 1,29. ”Og Gud sa: ”Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere”.”

Hva sa Gud om kosthold for mennesker like etter syndfloden, da det ennå fantes få eller ingen vekster? Det står i Bibelen, 1. Mosebok 9,2-4. ”Frykt og redsel skal de kjenne for dere, alle dyrene på jorden, alle fuglene under himmelen, alt som rører seg på marken, og alle fiskene i havet; dere skal ha makt over dem. Alt som lever og rører seg, skal være til føde for dere. Likesom jeg gav dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise.”

Menneskene skulle være forsiktige med det de spiste, og skille mellom det som var sunt og det som var skadelig for dem. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 11,47. ”Slik kan dere skille mellom urent og rent, mellom dyr som kan spises, og dyr som ikke kan spises.” (Les også 3. Mosebok 11 for flere detaljer).

Skillet mellom rent og urent var ikke bare et forbud som angikk jødene. Dette skillet fantes før Abraham, jødenes stamfar. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 7,1.2. ”Herren sa til Noah: ”Gå inn i arken, du og hele din husstand! For jeg har funnet at bare du er rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn, og av de dyrene som ikke er rene, ett par, hann og hunn.”

Skillet mellom rent og urent står ved lag inntil verdens ende. Det står i Bibelen, Jesaja 66,15.17. ”For se, Herren kommer som en ild, hans vogner som en virvelvind. Han slipper sin vrede løs som en brann, sine trusselord som flammer.... De som helger og renser seg når de går til hagene i følge med en om går i midten, de som spiser svinekjøtt, mus og annen styggedom, skal alle gå til grunne, lyder ordet fra Herren.”

Daniel var et godt eksempel på hvor viktig det er med et godt kosthold. Det står i Bibelen, Daniel 1,8. ”Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren.” Hva spiste han i stedet? Det står i Bibelen, Daniel 1,12. ”Prøv dine tjenere i ti dager! Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke!”

Hvorfor skal vi vise selvkontroll når det gjelder matinntaket? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,31. ”Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære!”