Diet

Vilken var den ursprungliga födan som rekommenderades män och kvinnor? Bibeln säger i 1 Moseboken 1:29” Gud sade: "Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta."”

Vad sade Gud om födan omedelbart efter syndafloden, då mycket lite, om ens någon växtlighet fanns tillgänglig? 1 Moseboken 9:2-4  Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt. Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag har gav er de gröna örterna. Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.”

Människan skulle vara medveten om sin mat och skilja på vad som var bra för henne och vad som var skadligt. Bibeln säger i 3 Moseboken 11:47” Så skall ni kunna skilja mellan orent och rent, mellan djur som får ätas och djur som inte får ätas.”

Att skilja mellan rent och orent var inte enbart en judisk regel. Den fanns före Abraham, som var den förste juden. Bibeln säger i 1 Moseboken 7:1-2” Herren sade till Noa: "Gå in i arken, du och hela din familj. Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid. Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par, hane och hona...”

Denna skillnad mellan rent och orent kommer att fortsätta till tidens slut. Bibeln säger i Jesaja 66:15,17  Se, Herren kommer i eld, och hans vagnar är som en stormvind. Han släpper lös sin glödande vrede, straffar med lågor av eld.   De som helgar och renar sig för att gå in i trädgårdarna, [-] de som äter svinkött, kräldjur och råttor , de skall alla gå under, säger Herren.”

Vilket exempel satte Daniel när det gäller vikten av en god kost? Bibeln säger i Daniel 1:8  Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därfor anhöll han hos överste kammerherren att slippa det orena.”

Vad åt han istället? Bibeln säger i Daniel 1:12”"Gör ett försök med oss i tio dagar, herre: låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka."”

Varför skall vi kontrollera våra matvanor? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:31  Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.