Dietă

Care a fost dieta originală pentru oameni? Fructe, seminţe, nuci şi legume.

Este scris în Biblie: Geneza 1:29. “Şi Dumnezeu a zis: “Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.”

Imediat după potop, când rămăsese puţină vegetaţie pe pământ, ce a spus Dumnezeu despre dietă?

Este scris în Biblie: Geneza 9:2-4.”S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.”

Oamenii trebuiau să fie atenţi la dieta lor şi să facă distincţie între ceea ce era bun şi ceea ce nu era bun.

Este scris în Biblie: Levitic 11:47 (Vezi întregul capitol Levitic 11 pentru detalii). “Ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se mănâncă.”

Distincţia dintre curat şi necurat n-a fost o interzicere doar pentru poporul Iudeu. Era în efect chiar înainte de Avraam, care a fost primul Iudeu.

Este scris în Biblie: Geneza 7:1-2. “Domnul a zis lui Noe: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască.”

Această distincţie dintre curat şi necurat va continua până la sfârşit.

Este scris în Biblie: Isaia 66:15-17. “Căci iată, Domnul vine într-un foc şi carăle Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic şi ameninţările în flăcări de foc. Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr. Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri, - zice Domnul.”

Ce exemplu a lăsat Daniel despre importanţa unei diete potrivite?

Este scris în Biblie: Daniel 1:8. “Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.”

Ce a mâncat Daniel atunci?

Este scris în Biblie: Daniel 1:12. “Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut.”

De ce trebuie să ne controlăm obiceiurile cu privire la dietă?

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 10:31. “Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”