Στρες (άγχος)

Όταν είμαστε αγχωμένοι, η προσευχή μπορεί να χαλαρώσει την έντασή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Στον Θεό, βέβαια, αναπαύεται η ψυχή μου· απ’ αυτόν πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βέβαια είναι πέτρα μου και σωτηρία μου· προπύργιό μου· δεν θα σαλευτώ πολύ.” (Ψαλμοί 62:1,2)

Το άγχος, που δεν μπορούμε να αποφύγουμε εντελώς, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε στην πίστη και στον χαρακτήρα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Καυχόμαστε στις θλίψεις· γνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα.” (Ρωμαίους 5:3,4)

Αν και οι εξωτερικές συνθήκες προκαλούν άγχος, δεν πρέπει να αισθανόμαστε άγχος μέσα μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής και της δέησης. Και η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις καρδίες σας και τα διανοήματά σας διαμέσου του Ιησού Χριστού.” (Φιλιππησίους 4:6,7)

Όταν είμαστε σε μια περίοδο με πολύ άγχος, η απόλυτη ηρεμία έρχεται, όταν έχουμε τον νου μας στον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται επάνω σε σένα, επειδή, σε σένα έχει το θάρρος του.” (Ησαΐας 26:3)