Stresul

Când suntem stresaţi, rugăciunea poate reduce tensiunea.

Este scris în Biblie: Psalmul 62:1-2. “Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicicum nu mă voi clătina.”

Stresul care nu poate fi evitat ne poate ajuta să creştem în credintă şi în caracter.

Este scris în Biblie: Romani 5:3-4. “Ne putem bucura chiar şi atunci când dăm peste dificultăţi şi încercări, întrucât ştim că ele ne sunt de folos, fiindcă ne învaţă să fim răbdători. Iar răbdarea, la rândul ei, dezvoltă în noi tăria de caracter şi ne ajută să credem mai mult în Dumnezeu de fiecare dată când apelăm la ea, până când, nădejdea şi credinţa noastră vor fi puternice şi statornice” (NT pe înţelesul tuturor).

Stresul din afara noastră să nu ne provoace stres în interiorul nostru.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:6-7. “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci rugaţi-vă pentru orice lucru; aduceţi nevoile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu şi nu uitaţi să-i mulţumiţi pentru răspunsurile Sale. Dacă veţi face aşa, veţi experimenta pacea lui Dumnezeu, care e atât de minunată, încât întrece cu mult posibilităţile minţii omeneşti de a o înţelege. Pacea Sa va păstra gândurile şi inimile voastre într-o stare de linişte şi odihnă, prin Isus Cristos “ (NT pe înţelesul tuturor).

În timpul stresului, vom putea avea pace deplină dacă ne concentrăm gândurile la Domnul.

Este scris în Biblie: Isaia 26:3. “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.”