Home / Bibelemner / Stress

Stress

Når vi opplever mye stress, kan vi vende oss til Gud i bønn for å løse spenningene. Det står i Bibelen, Salmene 62,2-3. ”Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham. Bare han er mitt fjell og min frelse; han er min borg, jeg skal ikke rokkes.”

Vi kan vende uunngåelig stress til det gode ved å la den utvikle vår tro og karakter. Det står i Bibelen, Romerne 5,3-4. ”Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp.”

Stress på utsiden trenger ikke bety stress på innsiden. Det står i Bibelen, Filipperne 4,6-7. ”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet , komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

Midt i en stresset tilværelse kan vi oppleve fullkommen fred ved å fokusere tankene på Herren. Det står i Bibelen, Jesaja 26,3. ”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg.”