Home / Bibel ämnen / Stress

Stress

När vi är stressade kan bön lösa upp våra spänningar. Bibeln säger i Psalm 62:2-3   Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.

Ibland kan stress hjälpa oss att växa i tro och karaktär. Bibeln säger i Romarbrevet 5:3-4   Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp.

Stress på utsidan behöver inte betyda stress på insidan. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:6-7   Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Jesus Kristus kan ge oss frid under stressiga tider. Bibeln säger i Jesaja 26:3   Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...