Home / Bibelemner / Misbruk

Misbruk

Hvilke forbud finnes i Bibelen mot å misbruke sin ektefelle, verbalt og fysisk? Det står i Bibelen, Kolosserne 3,19. ”Dere menn skal elske deres hustruer og ikke være harde mot dem.”

Gud forbyr insest. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 18,6. ”Ingen av dere må røre ved en kvinne som han er i nær slekt med, og ha samleie med henne.”

Voldelig fremferd er en oppførsel typisk for troløse mennesker. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,2. ”En mann nyter godt av det munnen bærer fram, de troløse er ute etter vold.”

Man skal ikke beundre voldelige personer. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,31. ”Misunn ikke den som bruker vold, velg ikke å følge i hans forspor!”

Personer som banner og snakker stygt avslører hvem de egentlig er. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,3. ”Den som vokter sin munn, tar vare på livet, den som er stor i munnen, skader seg selv.”

Det finnes trøst for dem som er blitt misbrukt. Det står i Bibelen, Salmene 91,1-16. ”Den som sitter i Den Høyestes ly og bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: ”Min tilflukt og borg, min Gud som jeg setter min lit til!” Ja, han berger deg fra jegerens snare, fra pest som legger øde. Han dekker deg med sine fjær, under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen, for pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid. Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken nå deg. Du skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn. For du sier: ”Herren er min tilflukt.” Den Høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. På løve og orm skal du trampe, ungløve og slage skal du trå under fot. ”Jeg berger ham, for han holder seg til meg; jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg; jeg er med ham i nød og trengsel, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med mange dager og lar ham se min frelse”.”

Gud har omsorg for dem som er blitt misbrukt. Det står i Bibelen, Romerne 5,3-5. ”For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.”

Til sist vil de som har misbrukt andre få sin straff. Det står i Bibelen, Salmene 60,13-14. ”Hjelp oss nå mot fienden! Her duger ikke menneskers hjelp. Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.”

Gud har gitt oss løfte om trygghet og sikkerhet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,21-26. ”Ta vare på klokskap og omtanke, og slipp dem ikke av syne, min sønn. Da blir de til liv for deg, et vakkert kjede om din hals. Da kan du vandre trygt på din vei og ikke støte foten mot noe. Du er ikke redd når du går til ro, og når du har lagt deg, sover du godt. Du skal ikke engstes for plutselig skrekk, for stormen som kommer over de onde. For du kan sette din lit til Herren, Han vokter din fot så du ikke går i snaren.”