Home / Bibel ämnen / Misshandel

Misshandel

Finns det något i Bibeln om misshandel makar emellan? Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:19   Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.”

Har Gud gjort ett uttalande om incest? Bibeln säger i 3 Moseboken 18:6  Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren.”

Ett nära gudsförhållande kan vara ett skydd mot våld. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:2 Vad munnen talar kan ge god näring, men de svekfullas näring är våld.”

Ge inte näring åt våld. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:29,31  Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo trygg i din närhet. Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går.

Den som vaktar sina ord, vaktar sitt liv. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:3   Den som vaktar sin tunga räddar livet, den lösmynte råkar i fördärvet.

Våra ord kan skada andra. Bibeln säger i Jakobsbrevet 3:8-10   Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Gud beskyddar den som är offer för misshandel. Bibeln säger i Psalm 91:1-2,4,9-11 Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”  Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.  Din tillflykt är Herren, du har gjort den Högste till ditt värn. Inget ont skall drabba dig, ingen olycka komma nära ditt hus. Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...