Abuz

Ce sfat interzice abuzul fizic şi verbal?

Este scris în Biblie: Coloseni 3:19. “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele.”

Dumnezeu interzice incestul.

Este scris în Biblie. Leviticul 18:6. “Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea.”

Violenţa este o caracteristică a celor necredincioşi.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:2. “Din rodul gurii sale omul mănâncă binele; pofta celor vicleni este silnicia.” (Biblia Ordotoxă, Bucureşti 1968).

Persoanele violente nu trebuie să fie admirate.

Este scris în Biblie. Proverbe 3:31. “Nu râvni să fii ca omul silnic (“violent” - trd. Engleză) şi nu alege nici una din căile lui.” (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Persoanele dedate la abuz verbal îşi descoperă adevăratul lor caracter.

Este scris în Biblie:Proverbe 13:3. “Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.”

Mângâiere pentru victimile abuzului.

Este scris în Biblie: Psalmi 91:1-16. “Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: “El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua nameaza mare. O mie să cadă alături de tine si zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare, deaceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vre o piatră

Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.

“Fiindcă Mă iubeşte - zice Domnul - deeacea îl voi izbăvi; îl voi ocroti căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”

Dumnezeu iubeste pe cei abuzaţi.

Este scris în Biblie. Romani 5:5. “Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.”

În cele din urmă, cei care abuzează pe alţii îşi vor primi răsplata.

Este scris în Biblie. Psalmi 60:11-12. “Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.”

Ni se promite siguranţă şi somn fără nici o teamă.

Este scris în Biblie. Proverbe 3:21-24. “Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! Căci ele vor fi viaţa sufletului tău si podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.