Απασχόληση

Οι υπάλληλοι πρέπει να εργάζονται σαν να ήταν ο Θεός ο προϊστάμενός τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "δουλεύοντας με καλή διάθεση σαν να το κάνετε στον Κύριο, και όχι σε ανθρώπους· ξέροντας ότι κάθε ένας ό,τι καλό κάνει, αυτό θα πάρει από τον Κύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος." (Προς Εφεσίους 6:7 – 8)

Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι αξιόπιστοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σαν το ψύχος του χιονιού σε καιρό του θερισμού, έτσι είναι ο πιστός πρέσβης σ’ εκείνους που τον στέλνουν· επειδή αναπαύει την ψυχή των κυρίων του." (Παροιμίες 25: 13)

Οι Χριστιανοί πρέπει να γίνουν γνωστοί ως εκείνοι που κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "τους δούλους να τους νουθετείς να υποτάσσονται στους δικούς τους κυρίους, να τους ευαρεστούν σε όλα, να μην αντιμιλούν· να μην οικειοποιούνται τα ξένα πράγματα, αλλά να δείχνουν κάθε αγαθή πίστη· για να στολίζουν σε όλα τη διδασκαλία του Σωτήρα μας Θεού." (Προς Τίτο Επιστολή 2:9 - 10)

Έχει σημασία η συμπεριφορά μας στον χώρο εργασίας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, να το εργάζεστε από ψυχής, σαν στον Κύριο, και όχι σε ανθρώπους·" (Προς Κολοσσαείς 3:23)

Η εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους εργοδότες δεν ξεφεύγει από την προσοχή του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, τον οποίο στερήθηκαν από σας, κράζει· και οι κραυγές αυτών που θέρισαν μπήκαν μέσα στα αυτιά του Κυρίου, του Σαβαώθ." (Επιστολή Ιακώβου 5: 4)

Ένα άτομο που αρνείται να εργαστεί, για να προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του, αρνείται την πίστη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν, όμως, κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του, μάλιστα για τους οικείους, αρνήθηκε την πίστη, και είναι χειρότερος από έναν άπιστο." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 5: 8)