Home / Bibelemner / Sysselsettelse

Sysselsettelse

Ansatte skal gjøre sitt arbeid til ære for Gud. Det står i Bibelen, Efeserne 6,7-8. ”Gjør tjenesten med iver, som for Herren og ikke for mennesker. Dere vet at enhver skal få lønn av Herren for det gode han gjør, enten han er fri eller slave.”

Ansatte skal være pålitelige i sitt arbeid. Det står i Bibelen, Ordspråkene 25,13. ”Som svalende snø en dag i skurden er en pålitelig budbærer for sin herre, han gir mot og kraft til den som har sendt ham.”

Kristne bør være kjent for alltid å gjøre sitt beste. Det står i Bibelen, Titus 2,9-10. ”Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si dem imot. De må ikke stikke noe til seg, men alltid vise rett troskap, så de i ett og alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.”

Er vår holdning til vårt arbeid viktig? Det står i Bibelen, Kolosserne 3,23. ”Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker.”

Gud ser når sjefen utnytter eller misbruker sine arbeidere. Det står i Bibelen, Jakob 5,4. ”Men hør: Den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skar åkrene deres, roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd fram til Herren Sebaot.”

En mann som ikke arbeider for å ta vare på sin familie, fornekter sin tro. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 5,8. ”En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.”