Home / Subiecte biblice / Serviciu

Serviciu

Trebuie să lucrăm ca pentru Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Efeseni 6:7-8. “Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.”

Lucrătorii trebuie să fie vrednici de încredere.

Este scris în Biblie: Proverbe 25:13. “Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: el înviorează sufletul stăpânului său.”

Creştinii să fie cunoscuţi ca lucrători care îşi fac datoria cât mai bine.

Este scris în Biblie: Tit 2:9-10. “Sfătuieşte pe robi să fie supuşi sstăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”

Oare are importanţă atitudinea noastră la lucru?

Este scris în Biblie: Coloseni 3:23 “Lucraţi cu râvnă şi voioşie la orice treabă, întocmai ca şi cum aţi munci pentru Domnul, nu doar pentru stăpânii voştri.”

Exploatarea lucrătorilor de către patroni este în atenţia lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 5:4. “Căci, ascultaţi şi veţi auzi ţipetele lucrătorilor pe care i-aţi jecmănit la plată. Strigătele lor au ajuns la urechile Domnului Oştirilor” (NT pe înţelesul tuturor).

Un bărbat care nu lucrează spre a-şi întreţine familia sa, îşi neagă credinţa.

Este scris în Biblie: 1Timotei 5:8. “Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.”