Home / Bibel ämnen / Anställning

Anställning

Anställda bör arbeta som om Gud själv är deras chef. Bibeln säger i Efesierbrevet   6:7-8   Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri.

En anställd skall vara pålitlig. Bibeln säger i Ordspråksboken 25:13” Som svalkande snö en dag i skörden är ett pålitligt bud för den som skickar honom. Han ger sin herre friska krafter.

Kristna borde vara kända för att alltid göra sitt bästa. Bibeln säger i brevet till Titusbrevet 2:9-10” Slavar skall underordna sig sina herrar i allt och göra dem till viljes, inte säga emot och inte stoppa något i egen ficka. De skall alltid visa sig goda och trogna, så att de på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära.

Spelar attityden till arbetet någon roll? Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:23-24  Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. ...

Gud varnar för att utnyttja anställda utan orsak. Bibeln säger i Jakobsbrevet 5:4  Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron.”

Att inte ta hand om sina närmaste är att förneka tron. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 5:8   Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.