Κληρονομιά

Είναι σημαντικό να κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας την πνευματική κληρονομιά μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός που ζει, αυτός που ζει, αυτός θα Σε υμνεί, όπως εγώ αυτήν την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια Σου." (Ησαΐας 38:19)

Οι πιστοί του Χριστού έχουν μια ισχυρή κληρονομιά πίστης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εμείς λοιπόν καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει κι ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας." (Επιστολή προς Εβραίους 12: 1)

Πρέπει να κληροδοτήσουμε αξίες στα παιδιά μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου και με ολόκληρη την δύναμή σου. Κι αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σε προστάζω, θα είναι στην καρδιά σου. Και θα τα διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου και θα μιλάς γι’ αυτά, όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στον δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι." (Δευτερονόμιο 6: 5 – 7)