Arv

Det er viktig å bringe vår åndelige arv videre. Det står i Bibelen, Jesaja 38,19. ”De levende er det som priser deg, slik jeg gjør det i dag. Fedre forteller sine sønner om din trofasthet, Gud.”

De som tror på Kristus har en mektig arv i troen. Det står i Bibelen, Hebreerne 12,1. ”Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss.”

Våre barn trenger å få gode verdier i arv fra oss. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 6,5-7. ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.”