Arv

Det är viktigt att föra det andliga arvet vidare. Bibeln säger i Jesaja 38:19”De levande prisar dig, de levande, så som jag gör i dag. Fäder undervisar söner om din trofasthet.

De som tror på Kristus har ett mäktigt trons arv. Bibeln säger i Hebreerbrevet 12:1”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss.

Vi skall ge våra barn ett arv av värderingar. Bibeln säger i 5 Moseboken 6:5-7  Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.

Även de kristna som förlorar mycket för Kristi skull, har blivit lovade mycket mera i arv. Bibeln säger i Matteusevangeliet 19:29”Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.”

Var förvaras de kristnas arv? Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 1:4…till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.