Home / Biblická témata / Dědictví

Dědictví

Duchovní dědictví je zapotřebí předávat. Je to poznamenáno v Bibli, Izajáš 38,19: “Živý, jenom živý vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.”

Ti, kdo věří v Krista, mají silné dědictví víry. V Bibli, Židům 12,1, čteme: “Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.”

Naší povinností je zajistit, aby naše děti zdědily všechny důležité hodnoty. Bible v Deuteronomiu 6,5–7 přikazuje: “Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.”