Home / Topik Alkitab / Warisan

Warisan

Harta kerohanian kita perlu diwariskan atau diteruskan. Ada dalam Alkitab,”Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada-Mu, seperti aku pada hari ini; seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya” (Yesaya 38:19) “Satu generasi memberitahukan kesetiaan-Mu kepada generasi berikutnya” (TLB).

Orang-orang beriman dalam Kristus mempunyai suatu warisan iman yang kuat. Ada dalam Alkitab,”Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita” (Ibrani 12:1).

Kita harus memberikan suatu warisan nilai-nilai rohani kepada anak-anak kita. Ada dalam Alkitab,”Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun” (Ulangan 6:5-7). *TLB “ The Living Bible

Dapatkan Panduan Belajar Alkitab Gratis
Pernahkah Anda berharap untuk lebih memahami Alkitab? Mulailah sekarang...